Terug naar diensten

Inspecties op maat

Brandveiligheids-
inspecties

Het goed inzichtelijk maken van de brandveiligheidsstatus van een gebouw valt of staat met een goede inspectie.

Voordat een inspectie gedegen kan plaatsvinden is het zaak om de juiste uitgangspunten te achterhalen. Het kan zijn dat er voor het gebouw een specifiek brandveiligheidsconcept is gemaakt maar vaak ontbreekt dit en zijn de vigerende vergunningstekeningen het uitgangspunt. Hierop voeren we een deskresearch uit alvorens we op locatie, naar gelang de wens van opdrachtgever en ons advies, een partiele of volledige inspectie uitvoeren.

Neem contact op

Download de
leaflet

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Download leaflet (PDF)

Ik lever
diensten voor…

  1. Publieke sector
  2. Zorginstellingen
  3. Woningcorporaties
  4. Commercieel vastgoed
  5. Laboratia en Industrie sector
  6. Horeca en Hotel sector
Neem contact op