Terug naar diensten

Quickscan op maat

Quickscan
brandveiligheid

Een Quickscan is ideaal voor het goed en snel inzicht verkrijgen in de brandveiligheidsstatus van uw gebouw op hoofdlijnen.

De inspecteur voert een QuickScan uit van het Vastgoed op de onderdelen: bouwkundige brandveiligheid, installatietechnische brandveiligheid en organisatorische brandveiligheid. De bevindingen van de inspecteur worden vertaald naar een rapportage. De rapportage omvat duidelijke omschrijvingen van de aandachtsgebieden, ondersteund met foto’s. Indien gewenst kunnen wij de rapportage uitbreiden met een raming van de te herstellen aandachtsgebieden.

Neem contact op

Ik lever
diensten voor…

  1. Publieke sector
  2. Zorginstellingen
  3. Woningcorporaties
  4. Commercieel vastgoed
  5. Laboratia en Industrie sector
  6. Horeca en Hotel sector
Neem contact op